OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 1. UVODNE ODREDBE I DEFINICIJE
 1. Mi. Zamjenice "Mi", " Nas" i "Naše " pisane velikim slovom odnose se na tvrtku Siterice.hr s.r.o., sa sjedištem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 19459483, upisanu kod Krajskog suda u Brnu pod oznakom spisa C 134639. Osobe koje s Nama tvore poslovnu grupu, kao što je tvrtka Hlídačky.cz Care Services s.r.o. ili druge utjecajne osobe ili osobe pod utjecajem, osobe koje vrše kontrolu ili osobe pod kontrolom, ili osobe koje djeluju sukladno s Nama ili s Nama tvore koncern,  zovemo "Povezane osobe".
 2. Uvjeti. Molimo da pažljivo pročitate ove opće uvjete poslovanja i načela zaštite osobnih podataka koji su dostupni na adresi https://www.siterice.hr/top/privacy_policy (zajedno u daljnjem tekstu kao "Uvjeti"), kao i druge dokumente koji se ovdje spominju, kao što su web stranice koje opisuju funkcije, zahtjeve sustava ili upute za korištenje.
 3. Zabrana agencija. Zabranjeno je registrirati se i koristiti Platformu kao agencija koja se bavi pružanjem usluga kakve se nude na Platformi (primjerice čuvanje djece/čišćenje/skrb o kućnim ljubimcima/skrb o starijim osobama), posebice u svrhu nuđenja svojih usluga, traženja dadilje za svoje klijente ili njenog unošenja u vlastite baze podataka. Ovi računi će biti blokirani bez naknade.
 1. NAŠA PLATFORMA
 1. Platforma. Na adresi www.siterice.hr upravljamo platformom na kojoj korisnici mogu ponuditi svoje usluge (kao što su čuvanje djece, skrb o starijim osobama, čišćenje kućanstva ili čuvanje kućnih ljubimaca) kako bi ih drugi korisnici mogli pretraživati, uspoređivati ​​i rezervirati (u daljnjem tekstu također "Platforma").
 2. Ugovorni odnosi. Kada rezervirate bilo koju korisničku uslugu, sklapate ugovor o pružanju iste izravno s tim korisnikom (primjerice, babysitterica, korisnik koji nudi čišćenje, čuvanje kućnih ljubimaca ili njegovatelj starijih osoba). Isto vrijedi i u suprotnom slučaju kada uslugu pružate korisniku koji vas je pronašao na Platformi. Mi nismo strana ugovora između vas i korisnika. Mi nismo ni poslodavac ni agencija za zapošljavanje. Za točnu identifikaciju pravnog odnosa između korisnika i za ispunjavanje svih obveza koje zakonski propisi vežu uz takav odnos odgovorni su isključivo korisnici na koje se to odnosi. Mi nikako ne kontroliramo niti provjeravamo uredno ispunjavanje zakonskih obveza korisnika.
 3. Priroda Naših usluga. Naše usluge sastoje se u pružanju prostora za komunikaciju s drugim korisnicima. I kad rezervirate usluge korisnika, Mi prosljeđujemo podatke o rezervaciji drugom korisniku. Međutim, ni Mi ni Naša Platforma ne promoviramo bilo koje korisnike ni njihove usluge. Mi samo pružamo i odgovorni smo za Platformu, a ne za samu uslugu koju možete rezervirati putem Platforme.
 4. Preporuke. Razine provjere navedene na Platformi ne jamče pouzdanost ili vjerodostojnost babysitterice, a ni na koji način ne znače da ne morate biti oprezni te da ne morate sami provjeriti identitet, integritet i reference babysitterice. Preporučujemo da uvijek slijedite osnovna načela koja su objavljena na https://www.siterice.hr/prvo-cuvanje-djece-savjeti i https://www.siterice.hr/centar-za-pomoc/intervju. Razine provjere daju informacije o tome kroz koji je proces provjere prošla određena babysitterica i na koji smo način provjerili podatke koje ona o sebi navodi u profilu. Koristimo ove metode provjere https://www.siterice.hr/centar-za-pomoc/stupnjevi-potvrde.
 5. Odgovornost. Isključivu odgovornost za korisničke usluge snosi korisnik koji ih nudi. To znači da se eventualni nedostaci, "reklamacije" i drugi zahtjevi koje vam mogu nastati u vezi s korisničkim uslugama, primjenjuju se isključivo kod pojedinih korisnika koji te usluge pružaju. Vaša je odgovornost provjeriti jesu li usluge koje pruža drugi korisnik odgovarajuće kvalitete te jesu li korisnici prikladne i pouzdane osobe za pružanje usluga. Korisnički profil može pomoći u povećanju vjerodostojnosti, ali nije iscrpan izvor zajamčenih informacija o korisnicima. Ne snosimo odgovornost za nedostatke korisničkih usluga, neplaćanja ili posljedice nezakonitih radnji korisnika.
 1. PRISTUP PLATFORMI
 1. Korisnički račun. Kako biste mogli koristiti sve funkcije Platforme, morate biti punoljetni i otvoriti korisnički račun. Prilikom kreiranja računa morate točno i istinito navesti sve tražene podatke jer ćemo se pouzdati u njihovu točnost i istinitost. Ako će doći do njihove promjene, ažurirajte ih bez suvišnog oklijevanja. Također nemojte zaboraviti čuvati u tajnosti podatke za pristup korisničkom računu i zaštititi ih od zlouporabe od strane trećih osoba. Ako sumnjate da su podaci za pristup Vašem korisničkom računu ukradeni ili zloupotrijebljeni, odmah poduzmite mjere i podatke za pristup promijenite.
 2. Pridržavanje prava. Platforma i sav sadržaj koji se prikazuje ili nalazi na Web stranici Platforme, uključujući ali ne i ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije zaštićen je odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima te drugim primjenjivim propisima. Ne dajemo vam nikakvu licencu ni drugo pravo intelektualnog vlasništva na softver ili druga djela uključena u Platformu. Sva prava na takav softver pripadaju sada i ubuduće isključivo Nama. Dozvoljeno je korištenje platforme i sadržaja platforme isključivo za osobne potrebe, uz poštivanje prava intelektualnog vlasništva, sukladno primjenjivim propisima i ovim Uvjetima. Korištenje aplikacija ili bilo kojeg drugog softvera treće strane (npr. GoPay) regulirano je licencnim ugovorom, odnosno odredbama i uvjetima te treće strane. Ne stječete nikakva prava ni licence, osim onih koja su izričito navedena u ovom stavku.
 3. Dostupnost. Dostupnost i ispravno funkcioniranje Platforme ovisi o nekoliko čimbenika od kojih na neke ne možemo utjecati. Stoga Platforma može biti nedostupna i  pristup njenom korištenju može biti otežan, a da se to ne smatra nedostatkom ili drugom neispravnom izvedbom s Naše strane. Nismo odgovorni za prekid rada Platforme, njezinu smanjenu dostupnost ni za gubitak ili oštećenje vaših podataka.
 4. Promjene. Zadržavamo pravo na izmjene Platforme, digitalnog sadržaja i usluga digitalnog sadržaja koje smatramo potrebnima ili korisnima za povećanje kvalitete, učinkovitosti ili za usklađivanje s pozitivnim pravnim propisima.
 5. Uskraćivanje pristupa. Osim slučajeva opisanih u ovim uvjetima, možemo vaš pristup Platformi ukinuti ili obustaviti bez daljnje odgovornosti ako:
 1. dobijemo nalog od suda ili tijela javne uprave koji Nam nalaže da to učinimo,
 2. kršite ove uvjete, koristite Platformu u svrhu koju Mi ​​ne dopuštamo ili sudjelujete u prijevarnim ili nezakonitim aktivnostima,
 3. ne platite dogovorenu cijenu. Zadržavamo pravo odmah i bez prethodne obavijesti obustaviti pristup Platformi i/ili Digitalnoj usluzi u slučaju da primimo obavijest o chargebacku, odnosno storniranju uplate (kao što je definirano dalje). Kontaktiranje vaše banke ili izdavatelja kreditne/debitne kartice i odbijanje, otkazivanje ili osporavanje povrata bilo kojeg iznosa dospjelog u vezi s vašom upotrebom Platforme i/ili digitalne usluge ("Chargeback") smatrat će se kršenjem vaših obveza plaćanja. Također zadržavamo pravo osporavanja bilo kojeg primljenog povrata uplate (Chargebacka). Možemo poduzeti odgovarajuće korake za ograničavanje vašeg budućeg pristupa Platformi ako smatramo da ste zatražili povrat uplate u lošoj namjeri.
 1. KORISNIČKI SADRŽAJ
 1. Korisnički sadržaj. Na Platformu možete postavljati ponude i potraživanja usluga, fotografije, tekstove i druge informacije koje predstavljaju Vaš korisnički sadržaj. Vi ste odgovorni za korisnički sadržaj. Učitavanjem korisničkog sadržaja na Platformu izjavljujete da ste za to ovlašteni, da nam možete dodijeliti licence prema sljedećim stavcima te da učitavanje, objava ili kasnija upotreba sadržaja neće kršiti prava trećih strana ili zakonske propise.
 2. Naša uloga. Korisničkim sadržajima pristupamo pasivno i neutralno. To znači da ga općenito ne nadziremo niti aktivno tražimo činjenice ili okolnosti koje bi upućivale na njegovu nezakonitost. Na vlastitu inicijativu možemo provoditi dobrovoljne istrage ili poduzeti druge mjere kako bismo otkrili, identificirali, uklonili ili onemogućili pristup nezakonitom sadržaju. Također možemo poduzeti potrebne mjere kako bismo osigurali poštivanje pravnih propisa ili naloga upravnih tijela. Međutim, ne odgovaramo za nezakonitost, točnost ni istinitost korisničkog sadržaja.
 3. Načela za sadržaj. Ne smijete postavljati na Platformu ili preko nje na drugi način distribuirati sadržaj koji je nezakonit, krši prava trećih strana ili krši Uvjete. Naročito ne smijete:
 1. distribuirati sadržaj koji bi se mogao smatrati neželjenim, neprikladnim ili smetajućim oglašavanjem, posebice nećete nuditi proizvode ili usluge koji nisu povezani sa svrhom Platforme,
 2. distribuirati sadržaj koji krši prava intelektualnog vlasništva, prava osobnosti, ne poštuje dostojanstvo ili stvara osjećaj opasnosti (primjerice, izražavanje koje nekoga ugrožava, zastrašuje, isključuje ili ušutkava), ili
 3. u oglasu objaviti svoju točnu adresu stanovanja, datum rođenja ili druge osobne podatke, osim podataka za kontakt kao što su broj telefona i e-mail adresa, koje možete navesti isključivo na mjestu koje je za to predviđeno.
 1. Obavijest. Primamo sve obavijesti koje sadrže informacije o pojavi sadržaja unutar Platforme za koji smatrate da je nezakonit. Možete nam poslati obavijest putem e-pošte info@siterice.hr. Obavijest mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:
 1. dovoljno potkrijepljeno obrazloženje razloga zbog kojih tvrdite da je predmetni sadržaj nezakonit;
 2. jednoznačan podatak o točnoj elektroničkoj lokaciji sadržaja, na primjer točan URL, a u slučaju potrebe dodatne informacije za prepoznavanje nezakonitog sadržaja ovisno o njegovoj vrsti
 3. ime ili naslov prijavitelja i njegovu adresu e-pošte, to se ne primjenjuje ako prijavljujete sadržaj za koji smatrate da predstavlja kazneno djelo prema člancima 3. do 7. Direktive 2011/93/EU, odnosno prema člancima 158. do 166. Kaznenog zakona (Narodne novine broj: 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019, 84/2021, 114/2022)
 4. izjava kojom se potvrđuje da osoba ili osoba koja šalje obavijest u dobroj vjeri smatra da su podaci i izjave sadržane u obavijesti točni i potpuni.
 1. Mehanizam prijavljivanja i donošenje mjera. Ako obavijest sadrži elektroničke podatke za kontakt osobe koja šalje prijavu, poslat ćemo joj bez odgode potvrdu o primitka prijave. Također ćemo je bez oklijevanje obavijestiti o Našoj odluci u vezi s informacijama na koje se obavijest odnosi i pružiti joj informacije o dostupnim pravnim mogućnostima u vezi s ovom odlukom. Ako saznamo za nezakonitu aktivnost, nezakoniti sadržaj ili sadržaj koji nije u skladu s Uvjetima, možemo poduzeti radnje da ih uklonimo ili onemogućimo pristup takvom sadržaju. Eventualno možemo korisniku nametnuti ograničenja koja se sastoje u dodjeljivanju nižeg ranga u pretraživanju sadržaja, obustavi, ukidanju ili drugom ograničavanju novčanih plaćanja, obustavi ili ukidanju usluge takvom korisniku ili obustavi ili ukidanju korisničkog računa. U takvom ćemo slučaju svim pogođenim korisnicima dati jasno i konkretno obrazloženje za takvo ograničenje. Međutim, ako ocijenimo da je sadržaj u skladu s pravnim propisima i Uvjetima, možemo odlučiti da ne nećemo poduzeti radnje protiv sadržaja.
 2. Licenca. Korisnički sadržaj može biti zaštićen autorskim pravom ili drugim pravima intelektualnog vlasništva. Ova prava ostaju vama, a Mi vam ih ni na koji način nećemo oduzeti. Učitavanjem korisničkog sadržaja na Platformu, Nama i Povezanim osobama dajete besplatnu, neisključivu, teritorijalno i kvantitativno neograničenu licencu za korištenje, i to za vrijeme trajanja vlasničkih prava. Korisnički sadržaj možemo koristiti u Našim marketinškim, promotivnim i drugim materijalima, naročito ga dijeliti na društvenim mrežama.
 1. TRANSPARENTNOST
 1. Sustavi za preporučivanje. Glavni parametri koji se koriste u Našim sustavima za preporučivanje i eventualne mogućnosti promjena ili utjecaja na te parametre, opisani su ovdje.
 2. Ograničenja usluga. Ako odlučimo ograničiti ili obustaviti pružanje usluga poduzetničkom korisniku, dostavit ćemo tom  korisniku obrazloženje takve odluke najkasnije kada ograničenje ili obustava stupi na snagu. U slučaju prestanka pružanja svih usluga ovo ćemo obrazloženje poduzetničkom korisniku dostaviti najmanje 30 dana prije stupanja na snagu takve odluke. Ovo se ne primjenjuje ako podliježemo zakonskoj ili regulatornoj obvezi koja od Nas zahtijeva da prekinemo pružanje usluga na način koji Nam ne dopušta poštivanje takvog roka obavještavanja, ako to činimo iz hitnih pravnih razloga ili ako možemo dokazati da je predmetni poduzetnik više puta prekršio Uvjete.
 3. Diferencirano postupanje. Mi, Povezane osobe i poduzetnički korisnici koje kontroliramo, možemo imati pristup osobnim ili drugim podacima koje poduzetnički korisnici ili potrošači pružaju u svrhu korištenja Platforme. Njihove usluge mogu imati preferirano rangiranje u sustavu preporuka ili druge postavke koje primjenjujemo, a koje utječu na pristup potrošača uslugama koje putem Platforme nude drugi poduzetnički korisnici. Ove osobe mogu koristiti Naše premium usluge uz povlaštene cjenovne uvjete ili besplatno.
 4. Promjene odredbi i uvjeta. Poduzetničke korisnike ćemo obavijestiti o svim predloženim promjenama Uvjeta na trajnom mediju najmanje 15 dana unaprijed. To se ne primjenjuje ako moramo promijeniti Uvjete na temelju zakonske ili regulatorne obveze na način koji nam ne dopušta ispunjavanje roka obavijesti ili ako to činimo iznimno kako bismo odgovorili na neočekivanu i neposrednu opasnost povezanu sa zaštitom mrežnih posredničkih usluga, potrošača ili poduzetničkih korisnika od prijevare, zlonamjernog softvera, neželjene pošte, povrede osiguranja podataka ili drugih kibernetskih rizika. Dotični poduzetnik može raskinuti ugovor pisanom obavijesti upućenom na adresu info@siterice.hr prije datuma stupanja promjene na snagu. Raskid stupa na snagu u roku od 15 dana od primitka obavijesti.
 5. Raskid ugovornog odnosa. Poduzetnički korisnici mogu raskinuti ugovorni odnos s Nama u bilo kojem trenutku tijekom njegovog trajanja, sukladno prethodnom stavku.
 1. UVJETI KORIŠTENJA
 1. Ograničenja uporabe. Zabranjeno vam je korištenje Platforme na način ili u mjeri u kojoj vam to Uvjeti izričito ne dopuštaju. Naročito ne smijete:
 1. napraviti lažne rezervacije (tj. rezervacije u tuđe ime ili rezervacije za koje ne namjeravate koristiti rezervirane usluge),
 2. biti neaktivan - brišemo takve korisničke račune. Stavljamo naglasak na to da Naši korisnici moraju odgovarati na poruke, izvršiti provjeru, redovito ažurirati svoj profil i održavati ga u dobroj kvaliteti,
 3. obavljati prekomjernu količinu pretraživanja ili bilo koju drugu aktivnost koja povećava opterećenje Platforme, može je oštetiti, blokirati ili poremetiti (npr. skriptiranjem),
 4. koristiti usluge ili softver za pronalaženje cijena ili drugih informacija, pratiti, kopirati, skrapirati/crawlirati, skidati, reproducirati ili na drugi način koristiti bilo koji dio Platforme (uključujući baze podataka sadržane na njoj) ili informacije dobivene iz nje koristiti u komercijalne svrhe, kako bi se takvi podaci umetnuli u bilo koju drugu bazu podataka,
 5. zaobilaziti ili kršiti sigurnosne mjere Platforme ili koristiti Platformu na drugi način umjesto kao ovlašteni korisnik uz korištenje svojih vlastitih podataka za pristup,
 6. izvršiti napad na Platformu, naročito unositi u nju zlonamjerni softver (računalni virusi, trojanski konji, ransomware, itd.) ili drugi štetni kod (softver ili druge tehnologije, čija je svrha ili učinak omogućiti neovlašteni pristup računalu, softveru ili mreži ili ga ometati ili na drugi način oštetiti ili spriječiti drugog korisnika da pristupi ili koristi Platformu), promijeniti, blokirati ili zaobići bilo koji proces ugrađen u Platformu,
 7. objavljivati ​bilo koje lažne informacije o Platformi, kao i istinite informacije koje su zbog okolnosti objave obmanjujuće,
 8. prouzročiti bilo kakvu drugu neugodnost ili štetu korisnicima ili se prema njima ponašati na neprikladan način,
 9. koristiti Platformu u svrhu analize konkurentnosti usluga, razvoja, pružanja ili korištenja konkurentske usluge ili proizvoda ili u bilo koju drugu svrhu koja je konkurentna Nama ili Povezanim osobama;
 10. na drugi način koristiti Platformu na način ili u svrhu koja krši prava intelektualnog vlasništva, prava trećih strana ili pravne propise.
 1. Vaša odgovornost. Vi ste isključivo odgovorni za:
 1. točnost podataka koje primamo od vas putem Platforme. Naročito ste odgovorni za to da ste ovlašteni prenijeti svoje podatke Nama te da njihovo korištenje i obrada od Naše ne dovede do povrede prava trećih osoba, posebice prava intelektualnog vlasništva ili prava na zaštitu privatnosti ili obveza utvrđenih pravnim propisima. O takvom prijenosu podataka Nama kao izvršitelju obrade dužni ste obavijestiti osobe čije nam osobne i druge podatke prenosite, eventualno pribaviti njihovu suglasnost za takav prijenos osobnih podataka, ako je potrebno,
 2. vaše podatke za pristup, posebno za njihovo korištenje i zaštitu od neovlaštenog korištenja,
 3. vaše sustave, posebno računala, softver i mrežu, bez obzira upravljate li njima vi ili putem usluga trećih strana, te za ispunjavanje zahtjeva navedenih u dokumentaciji Platforme;
 4. sav pristup i korištenje Platforme putem vaših sustava ili pristupnih podataka, uključujući sve rezultate dobivene takvim pristupom ili korištenjem te sve zaključke, odluke i radnje temeljene na njima.
 1. NAŠE DIGITALNE USLUGE
 1. Digitalne usluge. Na Platformi možete kupiti digitalne usluge. Oni se mogu sastojati, na primjer, od pretplate povezane s dostupnošću proširenih funkcija Platforme, povlašćivanjem oglasa, kupnjom tečajeva ili poklon bonova. Informacije o točnom opsegu digitalnih usluga dostupne su izravno na Platformi. Međutim, takve informacije su samo informativne prirode, a ne znače da njihovim navođenjem dajemo ponudu na njihovo pružanje, već samo predstavljaju poziv da se učini ponuda / narudžba pod objavljenim uvjetima .
 2. Narudžba Ako je ova opcija dostupna na Platformi, digitalne usluge možete naručiti ispunjavanjem i slanjem odgovarajućeg obrasca na Platformi. Tijekom izrade prijedloga narudžbe možete mijenjati i provjeravati podatke dok nije narudžba kreirana. Nakon što izvršite provjeru pritiskom na odgovarajuću tipku, kreirat ćete narudžbu i svi popunjeni podaci bit će poslani izravno Nama. Vašu narudžbu, nakon što nam je isporučite,  potvrdit ćemo porukom poslanom na vašu e-mail adresu što je prije moguće . Potvrda će sadržavati sažetak narudžbe i ove Uvjete. Potvrdom narudžbe s Naše strane sklapa se ugovor o pružanju digitalne usluge između Nas i Vas. Uvjeti u verziji koja je na snazi ​​na dan narudžbe čine sastavni dio ovog ugovora. Opciju naručivanja digitalnih usluga možemo isključiti u bilo kojem trenutku i na taj način prestati nuditi digitalne usluge, ali ne morate brinuti, u tom slučaju nećemo otkazati vašu već kupljenu pretplatu, ona će isteći prema važećim uvjetima.
 3. Narudžba obvezujuća za plaćanje. Naručivanje digitalnih usluga obvezuje vas na plaćanje cijene. To znači da naručivanjem digitalnih usluga pristajete na to da ćete platiti cijenu digitalnih usluga. Prihvaćamo plaćanja za digitalne usluge putem pristupnika za plaćanje ili bankovnim transferom. Napominjemo da plaćanje putem pristupnika za plaćanje podliježe posebnim uvjetima i odredbama njegovog pružatelja usluga.
 4. Cijena. Digitalne usluge učinit ćemo vam dostupnima nakon plaćanja cijene, aktualni cjenik digitalnih usluga možete pronaći izravno na Platformi. Međutim, individualno se možemo dogovoriti da ćemo Vam digitalne usluge pružiti besplatno, po nižim cijenama ili na temelju vouchera. Cijene su navedene s uključenim PDV-om koji vam naplaćujemo sukladno zakonskim propisima, a vi ga se obvezujete patiti. Račune ćemo Vam slati elektroničkim putem na Vašu e-mail adresu. Cijene možemo uvijek mijenjati. Nove cijene bit će navedene izravno na Platformi i primjenjivat će se odmah, ali nove cijene pretplate će se primjenjivati ​​najranije za sljedeće razdoblje pretplate.
 5. Pokretanje pretplate i pravo na jednostrani raskid ugovora.

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana sklapanja ugovora.

Ako jednostrano raskinete ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Primatelj:

Siterice.hr s.r.o., sa sjedištem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 19459483, upisana kod Krajskog suda u Brnu pod oznakom spisa C 134639.

Primjerak obrasca o jednostranom raskidu

Datum sklapanja ugovora:

Ime i prezime potrošača:

Adresa:

E-mail adresa:

Ja ovim izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o prodaji sljedeće robe/za pružanje sljedeće usluge_____________________________________________________________,

naručene/primljene dana ______________________.

Datum:

Potpis:

Međutim, plaćanjem cijene za pružanje digitalnih usluga dajete izričiti prethodni pristanak da Vam digitalne usluge učinimo dostupnima (odnosno da ispunimo ugovor) još prije isteka roka za odustajanje od ugovora za pružanje digitalnih usluga, odmah nakon potvrde Vaše narudžbe. U tom slučaju potrošač ne možete koristi (gubi) pravo na jednostrani raskid ugovora.  Narudžbu ćemo potvrditi slanjem e-maila na Vašu adresu, obično u trenutku uplate cijene. Digitalne usluge ćemo vam pružati tijekom razdoblja pretplate, koje čini, ako se drugačije ne dogovorimo, 1 mjesec od početka njihova pružanja.

 1. Kašnjenje u stavljanju na raspolaganje. Ako kasnimo u stavljanju digitalne usluge na raspolaganje, možete se raskinuti ugovor ako ne ispunimo svoju obvezu bez nepotrebnog odgađanja nakon što to od Nas zatražite ili u dodatnom dogovorenom roku, odnosno bez dodatnog roka, ako je iz Naše izjave ili okolnosti jasno da nećemo pružati digitalne usluge niti u naknadnom roku, ili ako je ispunjenje u roku bitan sastojak ugovora.
 2. Automatsko obnavljanje. Slažete se da će vam pružatelj sustava za plaćanje usteže iznos pretplate za odgovarajuće razdoblje putem vašeg registriranog načina plaćanja, uvijek prvog dana svakog razdoblja pretplate. Ako je registriran način plaćanja nevažeći zbog isteka valjanosti platne kartice ili bilo kojeg drugog sličnog razloga, a pružatelj sustava plaćanja ne može oduzeti iznos za sljedeće razdoblje pretplate, nećete moći pristupiti digitalnim uslugama dok ne ažurirate način plaćanja kako bi se plaćanje moglo izvršiti. Obavijestit ćemo vas u takvom slučaju, ako to bude moguće. Ako ne ažurirate način plaćanja u roku od 5 dana od neuspjelog plaćanja, možemo otkazati vašu pretplatu. Svoju pretplatu možete otkazati u odgovarajućem dijelu Platforme bilo kada prije kraja tekućeg razdoblja pretplate, u takvom će slučaju biti ukinuta zadnjeg dana razdoblja pretplate.
 3. Nekorištenje usluge. Obveza plaćanja cijene nije vezana uz stvarno korištenje usluge s vaše strane. Ako ne koristite uslugu, ta činjenica ne utječe na Naše pravo da naplatimo cijenu u cijelosti. To se posebno odnosi na kredite čija je valjanost ograničena na trajanje razdoblja pretplate. Nismo dužni korisniku vratiti preostale kredite (na to ne utječe činjenica da je pretplata istekla, a korisnik nije u potpunosti potrošio kredit), neiskorišteni kredit na računu korisnika time istječe bez naknade.
 4. Plaćanje usluga korisnika. Plaćanje usluga korisnika može se odvijati prema dogovoru između korisnika. U tom slučaju se ne uključujemo u transakciju. Međutim, nudimo također mogućnost plaćanja putem pristupnika za plaćanje koji prometuje tvrtka GOPAY s.r.o., IČO: 260 46 768 Možete platiti također kreditima na Vašem računu, u takvom se će slučaju stanje kredita umanjiti za cijenu rezerviranih usluga. Ili možete platiti kombinacijom obiju opcija. Upute za plaćanje bit će prikazane na Platformi odmah nakon podnošenja rezervacije. Uplatu ćemo proslijediti korisniku u roku od 5 radnih dana od njezina primitka.
 5. Bonus program. Ukoliko ste zainteresirani, možete se pridružiti bonus programu i dobiti bonus u obliku kredita za korištenje usluga korisnika. Uvjeti takvog programa dostupni su na https://www.siterice.hr/korisnik/pozovi-prijatelje.
 1. REKLAMACIJA DIGITALNIH USLUGA
 1. Potrošač. Odredbe ovog članka primjenjuju se u slučaju da se digitalni sadržaj ili usluge digitalnog sadržaja pružaju korisniku koji je potrošač, na temelju ugovora o plaćanju usluga ili ugovora prema odredbi članka 43. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj: 19/2022, 59/2023 dalje u tekstu: „ZZP“)  Odredbe ovog članka se ne primjenjuju kada se ugovor kojim se digitalni sadržaj ili usluge digitalnog sadržaja pružaju korisniku sklapa s drugom stranom koja je trgovac i u slučajevima  propisanim odredbom članka 44. ZZP-a,.                                                                                                                                                                      
 2. Ugovorena svojstva usluge. Snosimo odgovornost za to da digitalna usluga nema nedostataka, odnosno za usklađenost digitalnog sadržaja i digitalnih usluga s ugovorom. To znači da digitalna usluga :
 1. odgovara ugovorenom opisu i opsegu te kvaliteti, funkcionalnosti, kompatibilnosti, interoperabilnosti i drugim ugovorenim karakteristikama,
 2. je prikladna za svrhu za koju je tražite i s kojom smo se složili, i
 3. isporučuje se s dogovorenim pripadnostima, uputama za uporabu i korisničkom podrškom.
 1. Ostala svojstva. Nadalje, odgovorni smo za to da digitalna usluga, uz ugovorena svojstva:
 1. je prikladna za svrhu za koju se usluga ove vrste obično koristi, također s obzirom na prava trećih strana, zakonske propise, tehničke standarde ili kodekse ponašanja određene struke, ako ne postoje tehnički standardi,
 2. opsegom, kvalitetom i drugim parametrima izvedbe, uključujući funkcionalnost, kompatibilnost, pristupačnost, kontinuitet i sigurnost, odgovara uobičajenim karakteristikama usluge iste vrste koje korisnik može razumno očekivati, također s obzirom na javne izjave koje smo dali Mi ili druga osoba u istom ugovornom lancu, posebno putem oglašavanja ili označavanja, osim ako toga nismo bili svjesni ili da je u trenutku sklapanja ugovora uređeno na barem usporediv način kao što je učinjeno, ili da to na odluku o sklapanju ugovoru nije moglo utjecati.
 3. isporučuje se s pripadnostima i uputama za uporabu koje korisnik može razumno očekivati, i
 4. odgovara probnoj verziji ili pregledniku koji smo stavili na raspolaganje prije sklapanja ugovora.

Ovaj se stavak ne primjenjuje ako smo vas prije sklapanja ugovora izričito obavijestili da je neka značajka digitalne usluge drugačija, a vi ste na to izričito pristali prilikom sklapanja ugovora.

 1. Reklamacije. Ako digitalna usluga ima nedostatak, tj. ako jedan od uvjeta prema stavku 8.2 ili 8.3 nije ispunjen, možete Nas obavijestiti o takvom nedostatku i ostvariti prava iz neispravne izvedbe (tj. reklamirati digitalnu uslugu). Možete ukazati na nedostatak koji se manifestira u digitalnoj usluzi ili se pojavi tijekom trajanja obveze ili u slučaju jednokratne uplate unutar 2 godine od stavljanja na raspolaganje. Reklamaciju možete podnijeti slanjem e-maila ili pisma na Našu adresu. Također možete za reklamaciju upotrijebiti dalje naveden obrazac. Riješit ćemo zahtjev za reklamaciju u skladu s pravom koje ste ostvarili zbog neispravne izvedbe.

Primjer obrasca za reklamaciju:

Primatelj:

Siterice.hr s.r.o., sa sjedištem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 19459483, upisana kod Krajskog suda u Brnu pod oznakom spisa C 134639.

Podnošenje reklamacije

Datum sklapanja ugovora:

Ime i prezime:

Adresa:

E-mail adresa:

Digitalna usluga koja se reklamira:

Opis nedostataka digitalne usluge:

Predloženi način obrade reklamacije, odnosno navođenje broja žiro računa za ostvarivanje popusta

Datum:

Potpis:

 1. Dokaz o nedostatku. U slučaju materijalnog nedostatka na robi na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe propisa kojim se uređuju obveznopravni odnosi o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. Ako se nedostatak pojavi tijekom trajanja ugovora, na Nama je da dokažemo da je digitalna usluga pružena bez nedostataka, odnosno da je nedostatak eventualno uzrokovan vašim neodgovarajućim hardverom ili softverom ili mrežnom vezom potrebnom za njihovo pravilno funkcioniranje ("digitalno sredina"), iako ste bili obaviješteni o takvoj potrebi..  Materijalni nedostatak na robi i neusklađenost digitalnog sadržaja ili digitalne usluge s ugovorom, kada je to nužno, dokazuje se vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka.

Prava iz neispravne izvedbe. Ako digitalna usluga ima nedostatak, možete zatražiti njegovo uklanjanje, osim ako je to nemoguće ili nerazmjerno skupo. Nedostatak ćemo ukloniti u razumnom roku nakon reklamacije kako vam ne bi stvarali značajnije poteškoće., Ako ne uklonimo nedostatak, ili to odbijemo učiniti ili ne uklonimo nedostatak u skladu s člankom 410.a stavcima 2. i 3. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj: 35/05 i dr.), ako nedostatak postoji unatoč pokušaju da ga uklonimo, odnosno ako  izjavimo da nećemo ukloniti nedostatak , možete zatražiti odgovarajuće sniženje cijene  ili  raskinuti ugovor. Odgovarajuće  sniženje cijene odredit će se kao razlika između vrijednosti ispravne digitalne usluge i vrijednosti neispravne digitalne usluge koja vam je pružena u vrijeme sklapanja ugovora. Ako digitalnu uslugu treba pružati određeno vrijeme, uzima se u obzir razdoblje u kojem je pružana neispravno. Novčane iznose koje vam moramo izdati zbog neispravnog izvršenja usluge vratit ćemo vam o svom trošku bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana ostvarivanja prava iz neispravnog izvršenja usluge, na način na koji je izvršena uplata usluge, osim ako biste izričito pristali na drugi način koji vam ne uzrokuje dodatne troškove. Ne možete  raskinuti ugovor ako je nedostatak digitalne usluge neznatan . Smatra se da nedostatak nije neznatan , odnosno teret dokaza da je nedostatak neznatan je na nama. Ako raskinute ugovor, možemo vas spriječiti u daljnjem korištenju digitalne usluge, naročito tako što ćemo je učiniti nedostupnom, a vi ćete se suzdržati od korištenja digitalne usluge, uključujući njezino pružanje trećoj osobi.

 1. Potvrda i rješavanje reklamacije. Izdat ćemo vam pisanu potvrdu o reklamaciji u kojoj ćemo navesti datum podnošenja reklamacije, sadržaj reklamacije, koji način rješavanja reklamacije zahtijevate, koji su vaši kontakt podaci, a na njoj ćemo vam dati i informacije o rješavanju reklamacije. Ako je reklamacija opravdana, imate pravo na naknadu korisno potrošenih troškova. Te troškove morate dokazati. Na prigovor / reklamaciju ćemo vam odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od zaprimanja prigovora , te ćemo vam izdat potvrdu o datumu i načinu rješavanja reklamacije, eventualno ćemo pismeno obrazložiti odbijanje reklamacije.
 2. Ažuriranje.

Obvezujemo se obavijestiti potrošača o ažuriranjima, uključujući sigurnosna ažuriranja koja su potrebna da stvar s digitalnim elementima gdje je predviđena jednokratna ili kontinuirana isporuka digitalnog sadržaja ili digitalne usluge ostane bez nedostatka, te potrošačima osigurati ažuriranja tijekom razdoblja u trajanju sukladno odredbi članka 401.a ZZP-a.

Ako potrošač u razumnom roku ne instalira ažuriranja koja smo mu isporučili nismo odgovorni za nedostatak koji proizlazi isključivo iz propuštanja instalacije ažuriranja, ukoliko smo obavijestili potrošača o raspoloživosti ažuriranja i posljedicama propuštanja da ga instalira te ako propuštanje instalacije ili nepravilna instalacija ažuriranja od strane potrošača nisu posljedica nedostataka u uputama za instalaciju koje su dostavljene potrošaču.

 1. Promjene. Ako se ne radi o promjeni koja je potrebna za očuvanje digitalnog sadržaja bez nedostataka, obavijestit ćemo vas o promjeni digitalne usluge e-poštom poslanom na vašu adresu. Ako takva promjena značajno narušava vaš pristup ili korištenje digitalne usluge, obavijestit ćemo vas u razumnom roku prije nego što se promjena izvrši o njezinoj prirodi, vremenu promjene i pravu na raskid ugovora u roku od 30 dana od dana kada ste obaviješteni o promjeni ili od trenutka kada je došlo do promjene, ovisno o tome što je kasnije nastalo. Ovo se ne primjenjuje ako vam omogućimo da odbijete promjenu i zadržite digitalnu uslugu u izvornom obliku bez dodatnih troškova, a da to ne ugrozi pružanje usluge bez nedostataka.
 1. RJEŠAVANJE SPOROVA S POTROŠAČIMA
 1. Mjerodavno pravo i sudovi. Ugovor i svi pravni odnosi koji iz njega proizlaze ili su s njim povezani, regulirani su isključivo pravnim poretkom Republike Hrvatske. O sporovima proizašlim iz ugovora odlučivat će isključivo mjesno nadležni sudovi Republike Hrvatske..
 2. Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova: U slučaju spora obavještavamo Vas da možete koristiti mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pokretanjem postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave tijelu nadležnom za alternativno rješavanje potrošačkih sporova koja djeluju u Republici Hrvatskoj (Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori i dr.)

Temeljom Uredbe Europske unije o online rješavanju potrošačkih sporova sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme za online rješavanje potrošačkih sporova. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci. Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR

 

To znači da za problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gornjem linku, a prigovor je moguće podnijeti na jedan od službenih jezika u Europskoj uniji.

 1. UREDBE KOJE ZAHTIJEVA OPERATERA TRGOVINE
 1. Platforma se može koristiti putem aplikacije koja se može preuzeti iz online trgovine Google Play kojom upravlja tvrtka Google LLC i nadalje iz online trgovine AppStore kojom upravlja tvrtka Apple Inc (zajedničkim nazivom "Operateri trgovine"). Međutim, Uvjeti se primjenjuju samo na odnos između vas kao korisnika i Nas kao operatera Platforme. Naprotiv, ne odnose se na odnose s Operaterima trgovine. Mi smo isključivo odgovorni za aplikaciju, Operateri trgovine nisu odgovorni za aplikaciju ni korisnički sadržaj. U slučaju sukoba između odredbi Uvjeta i odredbi uvjeta poslovanja Operatera trgovine (primjerice,  Apple Media Services Terms and Conditions) koji se ne mogu mijenjati, primjenjivat će se odredbe uvjeta poslovanja Operatera trgovine.
 2. Ako preuzmete aplikaciju iz AppStore-a, možete je koristiti samo na Apple uređajima koje posjedujete ili kontrolirate. Pritom se morate pridržavati pravila navedenih u Apple Media Services Terms and Conditions.
 3. Ako pristanemo pružiti bilo kakvu podršku i održavanje za aplikaciju, to ćemo vam pružiti samo Mi. Suglasni ste da Operateri trgovine nemaju obvezu pružanja bilo kakve usluge podrške i održavanja u vezi s aplikacijom. U onoj mjeri u kojoj nismo isključili jamstvo, bilo da proizlazi iz zakona ili iz Uvjeta, samo Mi vam pružamo jamstvo. Ako je bilo koje jamstvo prekršeno, možete se obratiti Operateru trgovine, koji vam može vratiti cijenu za preuzimanje aplikacije (ako ste je preuzeli uz naknadu). Međutim, Operateri trgovine nemaju obvezu podmiriti bilo koje vaše garancijske zahtjeve ili bilo koje druge zahtjeve, odgovornosti, štete, troškove ili druge izdatke povezane s kršenjem garancije, a sve je to isključivo Mi odgovorni. Samo Mi, a ne Operateri trgovine, odgovorni smo za namirenje vaših potraživanja u vezi s Aplikacijom i/ili njezinom upotrebom, posebno koja proizlaze iz odgovornosti za nedostatke proizvoda, štete uzrokovane nedostacima ili nepoštivanjem zakonskih propisa, bilo da se odnose na osobne podatke, prava potrošača ili druga slična područja, uključujući pravni okvir HealthKit i HomeKit.
 4. U slučaju da treća strana će tvrditi da Aplikacija ili vaša upotreba Aplikacije krši njena prava intelektualnog vlasništva, Vi i Mi ćemo biti isključivo odgovorni za istragu, obranu i rješavanje takvog zahtjeva. Vi ćete Nam na Naš poziv nadoknaditi štetu i troškove nastale kao rezultat takvog postupka.
 5. Izjavljujete da se ne nalazite u zemlji koja je pod embargom vlade SAD-a ili koju je vlada SAD-a označila kao zemlju koja "podržava terorizam"; niti da ste navedeni na popisu "zabranjenih ili ograničenih stranaka" koji vodi vlada SAD-a.
 6. Pri korištenju aplikacije morate se pridržavati relevantnih uvjeta trećih strana (na primjer, pružatelja internetskih usluga). Operateri trgovine i njihove podružnice ovlaštene su osobe prema Uvjetima kao treće strane te imaju pravo utjerivati Uvjete u odnosu na vas.
 1. ZAVRŠNE ODREDBE
 1. Nevaljanost, neučinkovitost, prividnost ili neprovedivost bilo kojeg dijela Uvjeta ne utječe na njihove preostale dijelove. obvezujemo se zamijeniti bilo koji nevaljani, neučinkoviti, prividni ili neprovedivi dio Uvjeta valjanim, učinkovitim, očiglednim i provedivim dijelom s istim poslovnim i pravnim značenjem u roku od 14 dana od primitka zahtjeva od druge strane.
 2. Komunicirati ćemo uglavnom elektroničkim putem preko e-mailova kontakt osoba. Ukoliko neka poruka ili radnja zahtijeva pisani oblik, dovoljan je e-mail s jednostavnim elektroničkim potpisom.
 3. Nitko od Nas ne smije jednostrano uračunati bilo koje svoje potraživanje koje proizlazi iz ili u vezi s ugovorom protiv potraživanja druge strane bez prethodnog pismenog pristanka druge strane.
 4. Višom silom smatramo sve nepredvidive okolnosti izvan naše kontrole, posebice prirodne katastrofe, embargo, štrajkove (uključujući planirane štrajkove), rat, epidemije i kibernetske napade (kao što je DDoS). Neispunjenje obveze zbog više sile ne predstavlja bitnu povredu ugovora.
 5. Ugovor predstavlja naš cjelokupni sporazum u pogledu njegovog predmeta i zamjenjuje sve prethodne ugovore u vezi s predmetom ugovora.

objavljeno 16.11.2023