INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Tvrtka Siterice.hr s.r.o., sa sjedištem u Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO [MB]: 19459483, registrirana kod Krajskog suda u Brnu pod oznakom spisa C 134639 (u daljnjem tekstu također "mi") kao voditelj obrade osigurava da se s osobnim podacima svih osoba postupa u skladu s važećim zakonskim propisima i u skladu s našim načelima. Budući da je jedno od najvažnijih načela na koje se oslanjamo transparentnost, u ovim informacijama o obradi opisujemo koje osobne podatke obrađujemo, zašto to činimo, kome prenosimo vaše osobne podatke, koja prava imate prema nama i kako ih možete ostvariti.

Upravljamo platformom Siterice.hr (u daljnjem tekstu i "Platforma") koja je dostupna na web adresi https://www.siterice.hr/ putem mobilne aplikacije na App Store i Google Play, te u određenoj mjeri i na društvenim mrežama. Putem Platforme obrađujemo osobne podatke korisnika Platforme, što mogu biti obitelji i kućanstva, naručitelji usluga, pružatelji usluga i osobe kojih se usluge tiču. Istodobno se mogu obrađivati ​​i osobni podaci posjetitelja Platforme. Na Platformi se nude usluge vezane uz čuvanje djece, čišćenje kućanstva, skrb o kućnim ljubimaca te skrb o starijim osobama.

 1. SADRŽAJ

U ovom dokumentu postupno ćemo vam objasniti i opisati:

Informacije o korištenju kolačića i sličnih tehnologija sadržane su u zasebnim Načelima za obradu kolačića.

 1. SUBJEKTI PODATAKA

Naša Platforma služi kao mjesto gdje se mogu susresti osobe koje nude svoje usluge na Platformi (u daljnjem tekstu također "Pružatelji usluga") i osobe koje potražuju te usluge (u daljnjem tekstu također "Naručitelji").

Našu Platformu mogu posjetiti također osobe koje još nisu registrirane i samo pregledavaju Platformu (u daljnjem tekstu te osobe, zajedno s Pružateljima usluga i Naručiteljima, također kao "Posjetitelji").

Za funkcioniranje Platforme i mogućnost traženja konkretnih usluga u mnogim je slučajevima također potrebno obrađivati podatke osoba o kojima se skrbi u sklopu usluga (u daljnjem tekstu "Zbrinute osobe").

 1. KOJI OSOBNI PODACI SE OBRAĐUJU

Obrada Vaših osobnih podataka može se podijeliti u nekoliko osnovnih područja, ovisno o poziciji s koje koristite Platformu. Opseg obrađenih osobnih podataka će se razlikovati – ovisno o tome da li ste Pružatelj usluga, Naručitelj, Zbrinuta osoba ili Posjetitelj.

Radi preglednosti, podatke koje obrađujemo podijelili smo u nekoliko kategorija na koje se pozivamo dalje u ovom dokumentu:

Tijekom obrade osobnih podataka ne dolazi do automatiziranog donošenja odluka niti profiliranja. Na primjer, u sklopu provjere i korištenja Verifikacijskih podataka, ta se provjera odvija pomoću određenih osoba koje provode kontrolu.

 1. SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Vaše osobne podatke navedene u odjeljku C obrađujemo u svrhe navedene u ovom odjeljku.

U prvom dijelu ovog poglavlja opisujemo obradu vaših podataka u vezi s pružanjem usluga od strane Pružatelja usluga. U drugom dijelu dalje opisujemo obradu vezanu uz tehničko funkcioniranje Platforme, kao i analizu takvog funkcioniranja i promicanja Platforme.

Obrada u vezi s pružanjem usluga

 1. Omogućivanje korištenja Platforme za Pružatelje usluga

Ako ste Pružatelj usluga, obrađujemo Vaše osobne podatke uglavnom kako bismo za Vas stvorili korisnički profil na Platformi, omogućili Vam povezivanje s korisnicima koji potražuju Vaše usluge, omogućili komunikaciju s tim klijentima, omogućili korištenje kupljenog članstva (dobrovoljno) i u slučaju pruženih usluga pomogli Vašim klijentima u rješavanju šteta iz osiguranja. U okviru ove svrhe možemo Vam također slati poruke e-pošte u vezi s Vašim korisničkim računom na Platformi (promjena lozinke, tehničke promjene, ažuriranja uvjeta itd.).

U tu svrhu obrađujemo Vaše Identifikacijske podatke, Kontakt podatke, Podatke o plaćanju, Podatke o profilu na Platformi, Podatke dobivene iz korištenja Platforme, Podatke o komunikaciji i Podatke o korištenju platforme.

U tom kontekstu možemo pružati Vaše osobne podatke također partnerima koji osiguravaju izvršenje plaćanja, kao i drugim korisnicima koji koriste Vaše usluge putem Platforme.

Pravni temelj za ovu obradu je izvršavanje ugovora između Vas i nas i neophodnost poduzimanja koraka na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora ili, u slučaju da niste izravno stranka ovog ugovora (nego kontakt osoba ili druga osoba koja sklapa ugovor u ime i za račun Pružatelja usluge), naš legitimni interes za izvršenjem bilo kojeg sklopljenog ugovora. Registracijom na Platformu između Vas i nas nastaje ugovorni odnos iz kojeg i za nas i za Vas proizlaze prava i obveze.

Podaci se obrađuju za vrijeme trajanja sklopljenog ugovora i za vrijeme potrebno za izvršavanje obveza iz takvog ugovora, odnosno do isteka roka od 3 godine od stjecanja podataka, ako ugovor nije sklopljen.

Posebno područje u obradi Vaših osobnih podataka su Verifikacijski podaci. Ove podatke obrađujemo uglavnom kako bismo provjerili Vas kao pružatelja usluga. Naša platforma nudi nekoliko razina verifikacije, pri čemu će se Verifikacijski podaci obrađivati ​​prema odabranoj razini. Provjera Verifikacijskih podataka može se izvršiti i jednostavnim uvidom u te podatke kao i posebnim izvodom ili skeniranjem. U slučajevima kad je to potrebno (sken osobne iskaznice/putovnice, izvadak podatak o zdravstvenom stanju) Vaše osobne podatke ćemo obrađivati ​​samo uz Vaš pristanak. Međutim, u svim slučajevima obrada podataka povezana je s ispunjenjem ugovora između vas i nas.

I u tom slučaju podaci se obrađuju za vrijeme trajanja sklopljenog ugovora (postojanja korisničkog računa) i za vrijeme potrebno za ispunjenje obveza iz takvog ugovora, odnosno do isteka roka od 3 godine od dana prikupljanja podataka, ako nije sklopljen ugovor.

 1. Omogućivanje korištenja Platforme za Naručitelja

Ako ste Naručitelj, obradit ćemo Vaše podatke u svrhu kreiranja računa profila na Platformi, prijenosa Vaših podataka Pružateljima usluga koje potražujete, osiguravanja komunikacije između Vas i Pružatelja usluga, omogućavanja korištenja članstva (ako ga plaćate), rješavanja slučajeva iz osiguranja. U okviru ove svrhe možemo Vam također slati poruke e-pošte u vezi s Vašim korisničkim računom na Platformi (promjena lozinke, tehničke promjene, ažuriranja uvjeta itd.).

U tu svrhu obrađujemo vaše Identifikacijske podatke, Kontakt podatke, Podatke o plaćanju, Podatke o profilu na Platformi, Podatke dobivene korištenjem platforme, Podatke o komunikaciji i Podatke o korištenju platforme.

Pravni temelj za ovu obradu je izvršavanje ugovora između Vas i nas te neophodnost poduzimanja koraka na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora. Registracijom na Platformu između Vas i nas nastaje ugovorni odnos iz kojeg i za nas i za Vas proizlaze prava i obveze.

I u tom slučaju podaci se obrađuju za vrijeme trajanja sklopljenog ugovora (postojanja korisničkog računa) i za vrijeme potrebno za ispunjenje obveza iz takvog ugovora, odnosno do isteka roka od 3 godine od dana prikupljanja podataka, ako nije sklopljen ugovor.

 1. Reference i ocjene

Naša Platforma nudi Naručiteljima mogućnost objavljivanja recenzija kod pojedinih Pružatelja usluga, kako bi se osigurala veća transparentnost i informiranost za sve korisnike. Pružatelj usluga tada ima pravo odgovoriti na takvu recenziju, a uz objavljenu recenziju navesti vlastite dodatne informacije.

Ako ste Pružatelj usluga, Naručitelj ili Zbrinuta osoba, obradit ćemo Vaše osobne podatke, posebno informacije vezane uz recenzije i vrednovanja koje se odnose na Vas.

Pravni temelj za ovu obradu je naš legitimni interes koji se sastoji u osiguravanju informiranosti i transparentnosti Platforme te poboljšanju kvalitete usluga koje se nude putem Platforme.

Podaci će se obrađivati ​​sve dok postoji korisnički račun Pružatelja usluge na Platformi, odnosno onoliko dugo koliko osoba koja je napisala recenziju želi recenziju ostaviti.

 1. Promicanje Platforme i nuđenih usluga

Promocija ponuđenih usluga, kako naših (u vezi s Platformom), tako i usluga Pružatelja usluga, važna je za funkcioniranje Platforme.

Ako ste Pružatelj usluga ili Naručitelj, obrađujemo Vaše osobne podatke također u svrhu promicanja Platforme i drugih nuđenih usluga.

U tu svrhu možemo Vam slati i komercijalne poruke, tj. ponudu naših konkretnih usluga, poruku koja podržava naš brend, zahtjev za ocjenu, poziv da dovršite određenu započetu radnju itd. Naše poslovne poruke mogu se podijeliti u dvije osnovne kategorije:

 1. Marketinške poruke vezane uz Platformu. Ove poruke Vas pozivaju da izvršite određenu radnju na Platformi koju mi ​​želimo da učinite. Primjer može biti npr. popunjavanje korisničkog profila, odgovaranje na poruku, kreiranje rezervacije, finaliziranje ponude itd.
 2. Newsletteri. Ako se prijavite za primanje newslettera, uključit ćemo Vas na našu newsletter listu.

U tu svrhu obrađujemo vaše Identifikacijske podatke, Kontakt podatke, Podatke o profilu na Platformi (osobito fotografije), Podatke dobivene iz korištenja Platforme i Podatke o korištenju platforme.

Pravna osnova za ovu obradu je naš legitimni interes za osiguranje ekonomskog funkcioniranja Platforme, promicanje naših usluga i Platforme. U slučaju da bi to značilo da budete promovirani u marketinškim materijalima ili na drugim platformama, zatražit ćemo vaš pristanak. Podaci se obrađuju dok postoji Vaš korisnički račun na Platformi ili dok ne otkažete slanje newslettera.

 1. Zaštita prava i zahtjeva prilikom pružanja Platforme i pojedinih usluga putem Platforme

Prilikom korištenja Platforme korisnici stupaju u samostalne pravne odnose. Također  putem Platforme ispunjavamo svoje obveze i štitimo svoja prava. Iako nastojimo izbjeći takve situacije, tijekom korištenja Platforme možete postaviti razne zahtjeve, molbe i sl.

Ako ste Pružatelj usluga, Naručitelj ili Zbrinuta osoba, obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo štitili svoja prava, riješili bilo kakve zahtjeve koje ste postavili vi, treće strane itd.

U tu svrhu obrađujemo Vaše Identifikacijske podatke, Kontakt podatke, Podatke o plaćanju, Verifikacijske podatke, Podatke o profilu na platformi, Podatke dobivene iz korištenja platforme, Informacije vezane uz recenzije i ocjene, Podatke o komunikaciji i Podatke o korištenju Platforme.

Pravna osnova za ovu obradu je naš legitimni interes za zaštitu naših prava i zahtjeva. Podaci se obrađuju najdulje 16 godina od isteka sklopljenog ugovora (u slučaju pokretanja spora i dulje), odnosno 5 godina od prikupljanja osobnih podataka, ako ugovor nije sklopljen.

 1. Izvršavanje zakonskih obveza

Ako ste Pružatelj usluga, Naručitelj ili Zbrinuta osoba, možemo obrađivati ​​također vaše osobne podatke kako bismo ispunili svoje zakonske obveze, posebno u područjima računovodstva i oporezivanja. Istodobno moramo biti spremni surađivati ​​s državnim tijelima, ako to zakon zahtijeva.

U tu svrhu obrađujemo vaše Identifikacijske podatke, Kontakt podatke, Podatke o plaćanju, Verifikacijske podatke, Podatke o profilu na platformi, Informacije vezane uz recenzije i ocjene, Podatke o komunikaciji i Podatke o korištenju Platforme.

Uz gore navedene osobne podatke, također ćemo obrađivati vaše identifikacijske podatke, podatke o prihodima, druge podatke potrebne prema Direktivi Vijeća (EU) 2021/514 od 22. ožujka 2021. koja mijenja Direktivu 2011/16/EU o administrativnoj suradnji na području oporezivanja (članak 8 ove Direktive). Ovim informacijama izvršavamo svoju obvezu utvrđenu Direktivom Vijeća (EU) 2021/514 od 22. ožujka 2021. koja mijenja Direktivu 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (članak 25.) i naknadnim provedbenim propisima. Vaši osobni podaci će se obrađivati ​​u razdoblju od 10 godina (što je propisano zakonom). Ovi osobni podaci također se mogu prenijeti nadležnom poreznom tijelu, jer to od nas zahtijeva zakon.

Pravni temelj za ovu obradu je ispunjavanje naših zakonskih obveza. Podaci se obrađuju u roku određenom zakonskim propisima.

 1. Sekundarna obrada za pružanje usluge

Ako ste Zbrinuta osoba, obradit ćemo vaše osobne podatke prilikom pružanja Platforme kako bismo omogućili komunikaciju između Pružatelja usluge i Naručitelja te kako bismo mogli na Platformi navoditi reference.

U tu svrhu obradit ćemo Identifikacijske podatke, Kontakt podatke i eventualno sve druge podatke koje će korisnici Platforme dijeliti s drugim osobama.

Pravna osnova za ovu obradu je naš legitimni interes za posredovanjem u komunikaciji i referencama između Vas i drugih subjekata unutar Platforme. Osobni podaci će se obrađivati ​​za vrijeme postojanja korisničkog računa osobe koja je te podatke podijelila na Platformi, odnosno za vrijeme potrebno za zaštitu naših prava i zahtjeva.

Obrada povezana s korištenjem Platforme

 1. Rad Platforme i njena sigurnost (neophodno)

Ako ste Posjetitelj, Vaše osobne podatke obrađujemo za rad Platforme i njezinu sigurnost, odnosno za prezentaciju informacija na Platformi, interno funkcioniranje Platforme, identifikaciju prilikom pregledavanja Platforme i ponovljenih posjeta Platformi, za provjeru višestrukih registracija na Platformu i za osiguranje Vaše sigurnosti.

U tu svrhu obrađujemo Vaše podatke o korištenju Platforme i Podatke iz kolačića.

Pravna osnova za ovu obradu je naš legitimni interes za ispravnim funkcioniranjem i sigurnim radom Platforme. Podaci se obično obrađuju za vrijeme Vašeg korištenja Platforme, a najviše u razdoblju od 10 godina od stjecanja tih podataka.

 1. Statističko mjerenje korištenja Platforme (statistika)

Ako ste Posjetitelj, obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo dobili statističke podatke o tome kako koristite i pregledavate našu Platformu i koje dijelove Platforme najčešće posjećujete.

U tu svrhu obrađujemo Vaše podatke o korištenju Platforme, i to na temelju našeg legitimnog interesa da osiguramo aktualne informacije o funkcionalnosti Platforme. Osobni podaci obrađuju se najviše 1 godinu nakon Vašeg posjeta Platformi.

Uz Vašu suglasnost, možemo u tu svrhu obrađivati ​također ​Podatke iz kolačića, što nam olakšava prikupljanje statističkih podataka o Vašem korištenju Platforme, gdje se Vaši osobni podaci također mogu prenositi trećim stranama. Pravna osnova za obradu ovdje je vaš pristanak. Osobni podaci obrađuju se do povlačenja Vaše privole, no u svakom slučaju najkasnije 1 godinu nakon Vaše posjete Platformi.

 1. Analiza posjećenosti Platforme (analitika)

Ako ste Posjetitelj, obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo razumjeli način na koji Posjetitelji koriste našu Platformu. U tu svrhu možemo pratiti posjećenost Platforme, optimizirati je i općenito učiniti posjet Platformi tečniji i korisnički pogodniji.

U tu svrhu obrađujemo Vaše podatke o korištenju Platforme, na temelju našeg legitimnog interesa za dobivanje informacija o korištenju Platforme radi njezina daljnjeg razvoja. Osobni podaci obrađuju se najviše 1 godinu nakon vašeg posjeta Platformi.

Uz Vašu suglasnost, u tu svrhu možemo obrađivati ​​i Podatke iz kolačića koji nam olakšavaju detaljnije analize posjeta Platformi (analitički kolačići), a u tom slučaju Vaši osobni podaci također mogu biti proslijeđeni trećim stranama. Pravna osnova za obradu ovdje je vaš pristanak.

 1. Podrška i promocija na webu (marketing)

Ako ste Posjetitelj, obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo dobili informacije o Vašim osobnim preferencijama i prikazivali relevantno oglašavanje. U tu svrhu možemo promovirati i nuditi proizvode i usluge te Vam pokazivati marketinške komunikacije povezane s proizvodima i uslugama za koje ste bili zainteresirani te promovirati naš brend online.

U tu svrhu obrađujemo Vaše podatke o korištenju Platforme, i to na temelju našeg legitimnog interesa za podršku i prodaju naših proizvoda i usluga. Osobni podaci obrađuju se najviše 1 godinu nakon Vašeg posjeta Platformi.

Uz Vašu suglasnost, u tu svrhu možemo obrađivati ​​i Podatke iz kolačića koji nam omogućuju da Vas bolje upoznamo i bolje ciljamo reklame (analitički kolačići), a Vaši se osobni podaci tom prilikom također mogu prenositi trećim stranama. Pravna osnova za obradu ovdje je Vaš pristanak koji ste dali putem trake s kolačićima. Osobni podaci obrađuju se do povlačenja Vaše privole, ali u svakom slučaju najkasnije 1 godinu nakon posjete Platformi.

 1. SIGURNOSTI PODATAKA 

Sigurnost Osobnih podataka iznimno nam je važna, stoga smo postavili razumne organizacije i tehničke mjere zaštite podataka, kao što su: (1) enkripcija osobnih podataka, (2) osiguravanje trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade, (3) sposobnost pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta te (4) redovno testiranje tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti obrade.

 1. DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

Gore navedene svrhe odredili smo mi kao voditelj obrade osobnih podataka. Uvijek biramo takva sredstva kako bismo uredno obradili Vaše osobne podatke. Zbog složenosti upravljanja Platformom i osiguravanja njezine sigurnosti koristimo se uslugama trećih strana koje nam pomažu u pružanju naših usluga. Ove treće strane općenito se nazivaju tzv. primatelji osobnih podataka i s njima možemo podijeliti Vaše osobne podatke.

Najčešće, ti primatelji djeluju kao naši izvršitelji obrade osobnih podataka i obrađuju osobne podatke samo za nas, u okviru gore navedenih svrha naše obrade. To su sljedeći subjekti:

S izvršiteljima obrade sklopili smo ugovore u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati Vaše osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama.

Vaši osobni podaci također se mogu dijeliti s drugim osobama, kao što su društvene ili oglašivačke mreže, ako smo dobili vaš pristanak za takvo dijeljenje.

Osim toga, podaci se mogu dijeliti i s drugim administratorima koji naknadno određuju vlastite svrhe i sredstva obrade, a mi s njima međusobno dijelimo samo neke podatke za potrebe pružanja naših usluga, konkretno se radi o:

Osim toga, u svrhu "Izvršavanja zakonskih obveza", možemo dijeliti Vaše osobne podatke s određenim trećim stranama u svojstvu upravitelja obrade podataka, ako smo to obvezni učiniti na temelju relevantnih zakonskih propisa (osobito upravna tijela, policijski tijela i pravosudna tijela). Isto tako možemo biti obvezni podijeliti Vaše podatke s osobama koje tvrde da su oštećene Vašim djelovanjem.  

Ako vaše osobne podatke dijelimo s administratorima i izvršiteljima obrade u trećim zemljama (izvan EGP-a), to činimo samo ako postoji odluka Europske komisije da određena država izvan EGP-a osigurava dovoljnu razinu zaštite podataka, uključujući slučajeve kada su administratori ili izvršitelji obrade usvojili dodatne mjere zaštite podataka kao što su Obvezujuća korporativna pravila (BCR) ili standardne ugovorne klauzule (SCC).

 1. VAŠA PRAVA PRILIKOM OBRADE I MOGUĆNOST NJIHOVA PRIMJENJIVANJA

Isto kao što mi imamo svoja prava i obveze prilikom obrade Vaših osobnih podataka, Vi također imate određena prava u obradi Vaših osobnih podataka navedena u sljedećim stavcima. Imate pravo (i) zatražiti pristup svojim osobnim podacima; (ii) povući Vaš pristanak; (iii) zatražiti ispravak svojih osobnih podataka; (iv) zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka; (v) zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka; (vi) tražiti mogućnost prijenosa Vaših osobnih podataka; ili (vii) usprotiviti se obradi Vaših osobnih podataka ili (viii) podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Za sva pitanja vezana uz obradu Vaših osobnih podataka, bilo da se radi o upitu, ostvarivanju prava, slanju pritužbe nama i sl., možete se obratiti na privacy@siterice.hr. 

Vaš će zahtjev biti obrađen bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 1 mjeseca. U iznimnim slučajevima, posebice zbog složenosti Vašeg zahtjeva, imamo pravo produžiti ovaj rok za još 2 mjeseca. Naravno, uvijek ćemo Vas obavijestiti o svakom produljenju i razlogu za to.

Također imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu kako je opisano u nastavku.

 1. Pravo pristupa

Imate pravo od nas dobiti potvrdu o tome da li obrađujemo Vaše osobne podatke ili ne.

Ako obrađujemo Vaše osobne podatke, istodobno imate pravo zatražiti pristup informacijama o svrsi i opsegu obrade, primateljima podataka, vremenu obrade, pravu na ispravak, brisanje, ograničenje obrade i prigovoru na obradu, pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu i o izvorima osobnih podataka (ovi podaci već su navedeni u ovom dokumentu).

Također od nas možete zatražiti kopiju obrađenih osobnih podataka. Prvu kopiju dajemo besplatno, ostale se već mogu naplatiti. Opseg pružanih podataka može biti ograničen kako ne bi došlo do povrede prava i slobode drugih osoba.

 1. Pravo na povlačenje privole

U svakom trenutku imate pravo svoju privolu za obradu osobnih podataka opozvati. Međutim, povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade prije povlačenja te privole, niti će dovesti do prestanka obrade osobnih podataka koji su već bili anonimizirani.

 1. Pravo na ispravak

Imate pravo od nas zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose. Ovisno o svrsi obrade, možete imati i pravo na dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući davanje dodatne izjave.

 1. Pravo na brisanje (pravo biti zaboravljen)

Imate pravo zahtijevati brisanje Vaših osobnih podataka u slučajevima kada:

Međutim, ne možete ostvariti ovo pravo u slučaju da je obrada neophodna za ispunjenje naših zakonskih obveza ili zadataka koji su nam povjereni u javnom interesu ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

 1. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u slučajevima kada:

 1. Pravo na prenosivost

Imate pravo dobiti kopiju svojih osobnih podataka koje automatski obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi ispunjenja ugovora. Te ćemo podatke prenijeti u uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu Vama ili administratoru kojeg ste odredili, ako je to tehnički izvedivo. Opseg pružanih podataka može biti ograničen kako ne bi došlo do povrede prava i slobode drugih osoba.  

 1. Pravo na prigovor

Imate pravo prigovora na obradu Vaših osobnih podataka koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa. Prestat ćemo obrađivati ​​vaše podatke ako ne postoje drugi važniji razlozi za obradu ili ako obrada nije nužna za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili ako podnosite prigovor protiv obrade u svrhe izravnog marketinga.

 1. PRAVO NA PRITUŽBU

Osim mogućnosti ostvarivanja svojih prava kod naše tvrtke, možete podnijeti pritužbu i nadležnom nadzornom tijelu, a to je Agencija za zaštitu osobnih podataka sa sjedištem na adresi Selska cesta 136, HR – 10 000 Zagreb, e-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

 1. IZMJENE OVIH INFORMACIJA O OBRADI

Zadržavamo pravo izmjene ovih podataka o obradi s vremena na vrijeme, pa Vas molimo da ih redovito pratite. Sve izmjene ovog dokumenta objavit ćemo na našoj web stranici.